Opći uvjeti koritenja

Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja

Svako korištenje stranica www.sedmaumjetnost.com podložno je niže navedenim uvjetima.Ovaj tekst opisuje Opće uvjete korištenja za stranicu Sedmaumjetnost.com i sve sadržaje i servise koji se na njemu nalaze. Opći uvjeti korištenja utvrđuju se radi zaštite korisnika Sedmaumjetnost.com i ostalih korisnika interneta od neugodnih, uznemirujućih, ometajućih i nezakonitih aktivnosti. Opći uvjeti korištenja dostupni su na adresi http://www.sedmaumjetnost.com/opci-uvjeti-koristenja/ . Pretpostavlja se da ste pročitali “Opće uvjete korištenja” i da ste sa njima suglasni prije nego započnete korištenje Sedmaumjetnost.com. Ukoliko niste suglasni sa ˝Općim uvjetima korištenja˝, molimo da prestanete koristiti ovu stranicu.Dobna granicaSedmaumjetnost.com namijenjena je punoljetnim osobama. Ukoliko imate manje od 18 godina, trebate odmah prekinuti korištenje ove stranice.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internetske stranice Sedmaumjetnost.com koriste programsku podrušku koja prati posjete i pružaju zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internetskih stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju Sedmaumjetnost.com neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.OpćenitoSedmaumjetnost.com namijenjena je prvenstveno fizičkim osobama. Pravne osobe, organizacije ili udruge ne mogu biti korisnici Sedmaumjetnost.com.Opći uvjeti korištenja su na snazi za vrijeme korištenja Sedmaumjetnost.com. Svoje članstvo na Sedmaumjetnost.com možete prekinuti u svako vrijeme, iz bilo kojeg razloga i bez objašnjenja.Sedmaumjetnost.com nije odgovorna za virtualne i/ili fizičke kontakte koje sa korisnikom stranice ostvare drugi korisnici. Sedmaumjetnost.com nije odgovorna za aktivnosti nastale kao posljedica kontakata na Sedmaumjetnost.com.Kao korisnik Sedmaumjetnost.com, prihvaćate mogućnost da na stranici mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Kao korisnik stranice, odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete na Sedmaumjetnost.com i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom Sedmaumjetnost.com.

Ažuriranje

Ne postoji obveza ažuriranja, izmjene ili dopune internetskih stranica ili drugačijeg načina izvješćivanja primatelja ako se informacije, podaci, mišljenja, projekcije, prognoze ili procjene, navedene na bilo kojim stranicma, promijene ili postanu netočni.Vjeruje se da su svi sadržajni podaci informacije i mišljenja pouzdani i da su dobiveni iz izvora koje se smatra pouzdanim, ali se ne daje nikakvo jamstvo, izravno ili neizravno, glede točnosti, istinitosti, pravilnosti ili potpunosti informacija i mišljenja.Administratori zadržavju pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.sedmaumjetnost.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.Registracija korisnikaKao uvjet korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama, korisnik je obvezan registrirati se i odabrati korisničko ime i lozinku.U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Sedmaumjetnost.com.

Dostupnost stranica

Stranicama www.sedmaumjetnost.com se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju administratori Sedmaumjetnost.com direktno ne kontroliraju te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija.Sedmaumjetnost.com zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetksih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Sedmaumjetnost.com također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.Korištenja stranicaSedmaumjetnost.com. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internetskih stranica Sedmaumjetnost.com.Veze (tzv. linkovi) na stranice trećih osobaVeze na ovim internetskim stranicama su samo za Vašu informaciju, a Sedmaumjetnost.com ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Sedmaumjetnost.com ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može jamčiti točnost, izvor ili kvalitetu takvog sadržaja. Sedmaumjetnost.com nije ni na koji način odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastale korištenjem Sedmaumjetnost.com. Sedmaumjetnost.com zadržava pravo na to da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju njegovi korisnici upotrebljava u promotivne svrhe.NaknadaKorisnik će sam nadoknaditi eventualno nastalu štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od Sedmaumjetnost.com, njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa Sedmaumjetnost.com, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.Autorska pravaOva stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo Sedmaumjetnost.com ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja administratora Sedmaumjetnost.com.Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internetskim stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.Sadržaji i pravila ponašanja korisnikaSedmaumjetnost.com zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg prava ili usluge, kao i korisničkog računa, u bilo koje vrijeme i sukladno diskrecijskoj ocjeni (pogotovo po pritužbama ili tvrdnjama trećih osoba).Kao korisnik Sedmaumjetnost.com, obvezujete se da ćete na stranici objavljivati isključivo materijale koje ne krše zakonske propise Republike Hrvatske, te da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama Sedmaumjetnost.com na način koji je nezakonit i/ili suprotan s Općim uvjetima korištenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane Sedmaumjetnost.com.Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju prema ostalim korisnicima Sedmaumjetnost.com. Sedmaumjetnost.com ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati rasprave između korisnika.To znači da ste odgovorni ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava. Uz ostalo, suglasni ste da kao korisnik Sedmaumjetnost.com nećete
Objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje
Objavljivati i/ili slati vulgarne, uvrjedljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje, tekst i/ili slikovni materijal
Objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale drugim korisnicima prodavao ili prenosio svoj profil na drugu osobu
Objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobeLažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe).
Objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone.
Objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama.
Neovlašteno koristiti tuđe korisničko ime.
Manipulirati informacijama u svrhu skrivanja izvora sadržaja koji se objavljuje na Sedmaumjetnost.com ili šalje pomoću njegovih usluga.
Poduzimati radnje kojima bi nametao pretjerano i nerazmjerno opterećenje infrastrukture Sedmaumjetnost.com, i/ili kojima bi se miješao ili pokušavao miješati u redovit i pravilan rad Sedmaumjetnost.com, i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mjere zaštite ili ograničenja pristupa na Sedmaumjetnost.com.
Objavljivati ili prenositi sadržaje ili komentare s vezama koji vode na affiliate programe, multi-level marketinške sheme, stranice ili blogove na kojima se sadržaj upotrebljava u drugačije svrhe ili teme koje nemaju veze s sadržajem.
Administratori Sedmaumjetnost.com imaju pravo pobrisati svaki sadržaj objavljen na stranici, bez najave i objašnjenja. Također, svakom korisniku može biti zabranjen pristup stranici, bez najave i objašnjenja.Administratori stranice Sedmaumjetnost.com se ne obvezuju da će editirati, brisati i/ili na drugi način učiniti nedostupnim sadržaj koji ne odgovara “Općim uvjetima korištenja”Sedmaumjetnost.com, njeni vlasnici i administratori, ne daju garanciju da će stranica funkcionirati u svako vrijeme i sa svakog računala. Također, Sedmaumjetnost.com nije odgovorna za direktne ili indirektne štete nastale kao posljedica pogreške u radu stranice. Sedmaumjetnost.com nije odgovorna za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem stranice. Sedmaumjetnost.com zadržava pravo da putem svojih stranica prikuplja, bilježi i čuva sve materijale koje korisnici kreiraju na stranicama www.sedmaumjetnost.com.
Sedmaumjetnost.com se obvezuje da na taj način prikupljene podatke neće ustupati, prodavati ili na bilo koji treći način dati na korištenje i/ili uvid trećim osobama.

Pravila ponašanja Blog-a i\ili dopisivanja

Prilikom sudjelovanja na Sedmaumjetnost.com Blog-u obavezno je poštivati pravila ponašanja koja su definirana ovdje. Pravila su podložna promjenama.Nakon registracije moguće je promijeniti inicijalnu lozinku, te ispuniti detaljan korisnički profil. Sve unesene informacije biti će vidljive ostalim korisnicima Sedmaumjetnost.com Blog-a (osim e-mail adrese, koju je moguće sakriti i ne prikazati ostalim korisnicima).Članovi Sedmaumjetnost.com Blog-a u potpunosti su odgovorni za sve informacije ili datoteke koje objavljuju i za objavljeni sadržaj nije odogovoran vlasnik Sedmaumjetnost.com.
Na Sedmaumjetnost.com Blog-u vrijede sljedeća pravila:
Nije dozvoljeno objavljivati materijale koji na bilo koji način krše zakone Republike Hrvatske, svi materijali koji vrijeđaju, diskriminiraju, prijete, pozivaju na mržnju na nacionalnoj, rasnoj, religijskoj i seksualno orijentiranoj osnovi; materijali koji su uvredljivi, vulgarni, prijeteći, ugrožavaju tuđu privatnost i slično, bit će uklonjeni, a njihovi autori sankcionirani.
Nije dozvoljeno objavljivati bilo kakav materijal zaštićen copyrightom koji ne pripada korisniku osobno ili vlasniku Sedmaumjetnost.com.Zabranjeno je utjecati na administratore i moderatore Sedmaumjetnost.com Blog-a na način da se ignoriraju njihova upozorenja i poruke, a korisnici koji se ogluše na upozoravajuće poruke biti će kažnjeni zabranom pristupa.
Zabranjeno je objavljivati privatne podatke drugih korisnika Sedmaumjetnost.com Blog-a.U skladu s policom privatnosti, svi podaci koje ste naveli prilikom registracije ostat će tajni, osim u slučaju policijskog ili sudskog naloga na osnovu kojeg je Sedmaumjetnost.com dužan ustupiti informacije o IP adresi korisnika.Potrebno je pisati konkretne naslove vezane uz temu ili problematiku o kojoj se želi raspravljati – sve teme koje neće zadovoljiti ovo pravilo bit će zatvorene i izbrisane.Administratori i Moderatori Sedmaumjetnost.com Blog-a nisu ni u kojem pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju.Zabranjeno je iznošenje ikakvih brojki vlastite ili tuđe reputacije, žaljenje na negativnu reputaciju, traženje reputacije (bilo pozitivne ili negativne) i dijeljenje iste bez ikakvog razloga. Reputacije će biti praćene kako bi se ustanovilo po kojem principu korisnik daje reputaciju drugom korisniku Sedmaumjetnost.com Blog-a, a reputacijski sustav je namijenjen nagradi pojedinca koji sudjeluje i pomaže drugim korisnicima.
Zabranjeno objavljivati reklame usluga i proizvoda, te širiti spam i flood poruke u tematskim blogovima.
Oni korisnici koji budu ignorirali ove zabrane biti će kažnjeni zabranom pristupa kroz određeno vremensko razdoblje.Potpis svakog korisnika pojavljuje se u svakom postu i ne smije biti duži od 8 linija teksta, te je zabranjeno povećavanje veličine slova u navedenom tekstu.Prilikom svakog unošenja korisničkog nicka i lozinke na Sedmaumjetnost.com bilježi se korisnička IP adresa, čime se omogućava zabrana pristupa korisnicima koji su prekršili uvjete korištenja Sedmaumjetnost.com Blog-a. Ukoliko neki od korisnika Sedmaumjetnost.com Blog-a prekrši navedena pravila, pozivamo Vas da nas o tome obavijestite putem e-maila: admin@sedmaumjetnost.comSvaki ispisani blog na Sedmaumjetnost.com Blog-u izražava mišljenja, stavove i uvjerenja njihovih autora, a nikako ne vlasnika, administratora i moderatora Sedmaumjetnost.com Blog-u. Funkcija administratora i moderatora je održavati komunikaciju usklađenu s osnovnim pravilima Sedmaumjetnost.com Blog-a, no zbog velike količine sadržaja koji se kreira moguće je očekivati da se pravodobno ne sankcionira korisnike koji se ne ponašaju u skladu s pravilima.Sedmaumjetnost.com Blog zadržava pravo uklanjanja ili izmjene bilo kojeg dijela objavljenih informacija, bez posebne najave i/ili obavijesti autoru spornog materijala, za koje se smatra da se na bilo koji način protivi Općim uvjetima i filozofiji Sedmaumjetnost.com Blog-a.Sedmaumjetnost.com Blog može sadržavati veze na druge internetske stranice i datoteke, nad kojima Sedmaumjetnost.com nema kontrolu i čiju primjerenost, kvalitetu i korisnost ne može osigurati, no ukoliko se ustanovi neusklađenost takvog sadržaja s pravilima korištenja Sedmaumjetnost.com Blog-a, biti će odmah uklonjen.Ograničenje odgovornosti od točnosti sadržaja.
Administratori će uložiti razumne napore da održi stranice www.sedmaumjetnost.com potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu što je više moguće točne, potpune i pouzdane, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da Sedmaumjetnost.com nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim nad sljedećim čimbenicima, niti ima dužnost poduzeti bilo kakvu radnju i smatrati se odgovornima za sljedeće čimbenike:
1. za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na Sedmaumjetnost.com
2. za to koji se korisnik koristi uslugama i sadržajima Sedmaumjetnost.com
3. za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na Sedmaumjetnost.com
4. za učinak koji sadržaj i usluge na Sedmaumjetnost.com imaju ili bi mogli imati na korisnike

SEDMAUMJETNOST.COM NE GARANTIRA KORISNICIMA SLJEDEĆE: DA JE SADRŽAJ NA SEDMAUMJETNOST.COM PREZENTIRAN BEZ POGREŠAKA; DA ĆE INTERNETSKE STRANICE I USLUGE SEDMAUMJETNOST.COM FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA I PREKIDA; DA ĆE ISTI BITI ODGOVORAN ZA VAŠE POTREBE ILI NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIG ILI OSTALA PRAVA TREĆE STRANE
SEDMAUMJETNOST.COM NIJE ODGOVORAN KORISNIKU NI TREĆIM OSOBAMA ZA ŠTETU, BILO IMOVINSKU ILI NEIMOVINSKU, POSREDNU ILI KOLATERALNU, KOJA JE POVEZANA S KORIŠTENJEM SADRŽAJA I USLUGA NA SEDMAUMJETNOST.COM ILI PROIZLAZI IZ NJEGA. PRIHVAĆANJE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI SEDMAUMJETNOST.COM NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA SADRŽAJA I USLUGA SEDMAUMJETNOST.COM
Izmjena i dopuna Općih uvjeta korištenjaVaša je odgovornost upoznati se s promjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama nakon objave suštinskih promjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.Sedmaumjetnost.com može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete korištenja internetska stranica www.sedmaumjetnost.com bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internetskoj stranici. Ukoliko ne pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa internetskim stranicima www.sedmaumjetnost.comSedmaumjetnost.comAdministrator

POLICA PRIVATNOSTI

Sedmaumjetnost.com priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje na očuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje putem internetske stranice Sedmaumjetnost.com s nama podijelite. Niti jedna privatna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja.Vrlo nam je bitno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke. Ova Polica privatnosti stoga objašnjava našu online informacijsku praksu, prikupljanje i korištenje Vaših podataka te načine na koje možete stupiti s nama u kontakt.Vaše korištenje stranica Sedmaumjetnost.com podrazumijeva da ste suglasni s ovom Policom privatnosti.

Korištenje informacija

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom našim internetskim stranicama, nego tek pri Vašem samostalnom upisu prilikom registracije, ispunjavanja ankete ili slanja upita preko formulara/obrasca za kontakt, odnosno upita e-mail porukom.Prilikom Vaših upita poslanih e-mailom zatražit ćemo Vaše ime ili e-mail adresu. Te informacije koristimo isključivo u svrhu odgovora na Vaše upite.Sedmaumjetnost.com garantira da će povjerljivo čuvati sve osobne i demografske podatke o svojim članovima i klijentima. Podatke neće prosljeđivati, prodavati, iznajmljivati ni razmjenjivati s trećim osobama bez Vašeg odobrenja.Sedmaumjetnost.com se obvezuje na čuvanje podataka o svojim korisnicima, osim u slučaju teškog kršenja pravila Sedmaumjetnost.com i nezakonitih aktivnosti korisnika.
„Kolačići“
U cilju što kvalitetnije usluge koristimo kolačiće (tzv. Cookies) kako bismo smanjili vrijeme potrebno za logiranje. Kolačić je mali dio informacije poslan s internetskog poslužitelja na Vaše računalo. Koristimo ga kako bismo došli do podataka već pohranjenih u bazama Sedmaumjetnost.com pa ih stoga ne morate ponovno unositi svaki put kada se logirate.Kolačiće ne koristimo zato da bismo pristupili Vašim podacima na poslužitelju. Te su nam informacije dostupne samo kada unesete Vaše ime i lozinku. Niti jedna druga tvrtka nema pristup našim kolačićima. Kolačiće također ne koristimo za praćenje vaših internetskih aktivnosti nakon što napustite internetske stranice Sedmaumjetnost.com.Izmjene Police privatnostiBilo kakve izmjene i dopune ove Police privatnosti neće biti važeće ukoliko ih Sedmaumjetnost.com nije objavio na ovim internetskim stranicama. Svaka izmjena koju Sedmaumjetnost.com objavi na ovim internetskim stranicama odmah postaje važeća, a svako Vaše daljnje korištenje internetskih stranica, pod stranica ili ponuđenih usluga podrazumijevat će da prihvaćate izmijenjene odredbe.NapomenaOve internetske stranice mogu sadržati veze koje vode na druge internetske stranice. Sedmaumjetnost.com nije odgovoran za sadržaj ni Policu privatnosti tih internetskih stranica. Ukoliko saznate da te internetske stranice vode na treće internetske stranice s neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, obavijestite nas o tome, te ćemo takve veze utkloniti.

Sedmaumjetnost.com

Administrator

Comments Closed